Svět a město

Po třetí světové válce, po opuště ní protiatomových krytů vzniká Světostát. Totalitní vláda S větostátu obnoví Britské ostrovy a kolonizuje Evropu. (Strana je označení pro všechny lidi ve Světostátu). Občané Strany nejsou svobodní, ale má to svůj účel. V pustině kolem měst hlídaných vojáky se pohybují mutanti, nepřátelé lidstva. Strana chrání čistý gen, každá mutace je stíhaná. Lidé jsou kategorizováni podle čistoty genu a ideologie. Bytosti třetích a čtvrtých kategorií (mutanti a potomci mutantů) jsou vyhlazováni. Kdo se staví proti Straně, stává se mutantem.

Občané druhých kategorií (pracovníci), prvních kategorií (vojáci a výše postavení občané) a Integrovaní (vládnoucí) obývají města Strany, zaměřená podle činnosti (výrobní města, chemická města, sídelní města, aj.). Každý občan a Integrovaný musí pracovat. Města jsou hlídána vojáky Strany, oblasti na okraji Světostátu se nazývají Protektoráty.

Důležité informace o městě:

Pracovní povinnost ve Výzkumném městě č. 31 Pracovní povinnost ve Výzkumném městě č. 31

Popis možných pracovních zařazení občanů ve Výzkumném městě č. 31

 
Obecné informace o světě Methancity Obecné informace o světě Methancity

Co potřebuji o světě vědět? Zde najdete krátký úvod do totalitního světa Methancity. Informace jsou starší a vztahují se k předchozímu ročníku Methancity larpu: Bod Obnovy a slouží pouze pro ilustraci světa. Informace budou posléze aktualizovány.

 
 

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich