25.6.2012 Poděkování 2012

Krátké vyjádření, ohlednutí se a poděkování k letošnímu ročníku Methancity larpu: Bod obnovy.

Zdravíme Vás z organizačního města č. 47

K velké lítosti všech je letošní ročník larpu Methancity: Bod Obnovy již za námi. Z organizačního hlediska se spousta věcí povedla a rovněž spousta věcí nefungovala, popřípadě se nevyvedla přesně tak, jak jsme předpokládali, nebo si představovali. Je na čase vyjádřit se k některým z nich a následně poděkovat jmenovitě všem, kterým je třeba.

BOD OBNOVY

Letošní ročník byl specifický několika skutečnostmi. První z nich byl fakt, že se jedná možná o poslední ročník Methancity larpu takového, jaký se ho snažíme tři roky po sobě tvořit. Druhým faktem je počet zúčastněných hráčů, který převyšoval loňský ročník o cca 30 účastníků. Na akci se tedy objevilo celkem 82 hráčů, 8 mutantů a 25 NPC což v celkovém součtu dává krásný počet 115 účastníků. Třetí věc, kterou byl letošní ročník charakteristický, je zapojení nových herních mechanismů jako byl UISS (Univerzální Informační Systém Strany), QRkódy pro jednoduchou lustraci v UISS, návrat k obojkům pro občany 2. kategorie, inovované obleky vítězství, možnost hacknout UISS a nebo v neposlední řadě řešení zamčených místností pomocí reálných kladek a s tím spojené jejich páčení za pomoci reálných paklíčů. Všechno to jsme přidali k již osvědčenému konceptu fungujícího, elektrifikovaného, zásobovaného a ideologicky čistého města. Můžeme jen doufat, že všechny tyto principy a spousta dalších herních mechanismů vám pomohly se lépe vžít do své role ozubeného kolečka v totalitním molochu zvaném Světostát.

PROBLÉMY VE HŘE

Bohužel se ani letošní ročník neobešel bez problémů. Letos jich navíc bylo několik před samotnou hrou a několik během hry. Cítíme za svou povinnost se i k nim vyjádřit.

Ze všech problémů před hrou nás asi nejvíce potrápily platby hráčů. Letošní ročník byl prvním larpem, na kterém jsme zavedli princip platby předem. Vstupné bylo nastaveno na nejnižší možnou částku 600Kč. Jsme si jistí, že teď zpětně po hře, většině z vás nepřijde 600Kč jako přemrštěná suma za to, co všechno jste ve hře potkali. Ale finanční kalkulace dva týdny před samotným larpem nám užíraly dost času. Místo kvalitnějšího designování jsme den co den kalkulovali s rozpočtem a trávili hodiny u přepočtů peněz v obavách, že se akce ani z části nezaplatí. Nyní už můžeme hrdě říct, že Methancity: Bod Obnovy se zaplatil a díky neočekávaného zájmu o trika jsme vyrovnali rozpočet na pomyslnou nulu. Ostatně již připravujeme klasický finanční report, kde zhodnotíme všechny finance, které jste investovali do larpu.

Problémů během hry bylo několik. Ten nejzávažnější byla voda. Od pátečního poledne až do sobotního rána se vlastně neřešilo nic jiného. Jožka (Dikobraz) se jako hlavní mobilní org ujal tohoto problému a řešil jej. A proč vlastně na začátku hry byl takový nedostatek plných barelů? Nám slíbená studna s pitnou vodou byla bohužel takřka celý pátek nedostupná. Proto jsme museli přistoupit k alternativě, pro vodu dojíždět do vesnice a na vzdálenější pumpu. I to se podepsalo na poněkud zmateném průběhu pátečního večera. Ale během soboty se situace vyřešila a v prostoru se vždy nacházely alespoň dva barely plné vody. Problém s dehydratací jsme už nedokázali ovlivnit. Pokud hráči chodí kolem barelů a dostatečně se nenapijí, pak nás jako jediné řešení pro příště napadá pouze nucené podávání tekutin, na které budou dohlížet protektorátní vojáci.

Dalším problémem byla opožděná registrace, která stála kvůli pozdnímu dodání QR kódů (do dokladů a na obojky). Bohužel se tohle stává na drtivé většině akcí, jenže na té naší jsou registrace opravdu specifické a zdlouhavé. Nakonec jste ale překousli i to.

Poslední z celé řady chyb zmíníme fámy a dohady opředené dva případy hráčů, kterým musela být poskytnuta odborná pomoc. Jeden z hráčů neunesl napětí na akci a ve spojení s osobními problémy hru na doporučení psychologického poradce předčasně opustil. O to radostnější ale pak bylo organizační zázemí, které tím získalo další užitečný pár rukou. U druhého hráče se objevil problém s dehydratací a s tím spojeným úžehem a psychickou slabostí. I tohoto hráče jsme předali do laskavých rukou odborníků v kuchyni a ti nám hráče vrátili do hry jako nového. Chtěli bychom pouze podotknout, že toto byl jediný případ dehydratace, který jsme na akci museli řešit.

PODĚKOVÁNÍ

A teď je čas dát prostor všem hráčům, NPCčkům a organizátorům, kterým chceme poděkovat.

Prosím neberete zřetel na pořadí díků, je pro nás těžké o komkoliv říct jak velkým podílem se zasloužil o to, jaký letošní ročník byl. Ale i přesto ze všeho nejdříve chceme poděkovat Kemperovi a Bláznovi (Maxvellovi) za jejich neskutečnou ochotu nám pomoci připravit jeden z technologicky nejlepších nevýdělečných larpů u nás. To, kolik času strávili prací před samotnou hrou, kolik zařizování a nákupů nám usnadnili svou pomocí a kolik hodin práce odvedli na místě larpu, nejde nijak vyčíslit a naše DÍKY je přinejmenším nedostatečné.

Dále chceme hrozně moc poděkovat Barymu a Prkvojovi za to, jak zvládli nasytit tuhle totalitní společnost, s jakou vervou se poprali se všemi problémy a že byli ochotni do hry investovat i své vlastní peníze. A i za to, že nad rámec této povinnosti zvládli hrát výborná NPCčka a hře tím dali ještě o kus víc.

Gobbovi za jeho úžasný rozhlas, který byl v prostoru umístěn na několika místech, a vyhrávala z něj motivační hudba. Dále ještě jednou Prkvojovi a především jeho kamarádovi za realizaci genetiky ve hře.

Opravdu velký dík patří také Jiřímu Bahníkovi (Dědkovi) za jeho nemalý sponzorský dar pro Methancity larp, za zařízení hospody i za jeho ochotu nahradit na poslední chvíli NPC hospodského. I bez něj by byl letošní ročník opravdu o mnohé chudší.

Je až k nevíře, kolik energie a popřípadě i materiálu jsou ochotny dát do našeho larpu jednotlivá NPC. Proto i jim patří náš dík. A jmenovitě Rybovi, bez kterého by nebyla neskutečná spousta herních doplňků a rekvizit. Draugerovi za poskytnutí velkého množství nábytku pro hru. Barrinovi za vymýšlení totalitních formulářů, se kterými se snad každý hráč musel potýkat. Pak celému vedení protektorátu za to, jakým způsobem dokázali udržet totalitní moc ve městě. Protektorovi Frostovi za jeho epické proslovy, kterými posunul opět naši hru mnohem dál. Incovi a Jimgovi za to, že za pomoci svých hráčů dokázali udržet na uzdě jak vojáky, tak občany města. Michalovi, za pečlivé prošetřování všech ideozločinů ve městě a důkladné výslechy potencionálních zrádců. Oboum Romanům za informační síť, která byla ve hře. Romanu Dufkovi za UISS a Romanu Kušnírovi za hardware k síti, který v prostoru spravoval. Oběma integrovaným, Míše a Martušákovi, za ztvárnění dokonalých nabubřených a arogantních straníků. Katce a Alee za výbornou vědeckou buňku ve městě. Gobbovy jakožto vrchnímu pedantovi, který dohlížel na čistotu města. Robovi, za příkladnou hru Straníka a fanatické vedení propagandy. Šuhy za její ochotu vést nechvalně známé a mýty či pomluvami opředené lazebnice. Romanovi za takřka "otcovský" dohled nad městským dolem. Michalovi, který pomáhal Bahňovi s vedením hospody. A v neposlední řadě i Honzovi, který alespoň na jeden den dorazil do hry spasit své ovečky jako Kněz Zániku, i přes svou vážnou nemoc. Nesmíme zapomenout ani na skvělé mutanty, kteří během hry dokázali tvořit děs v očích občanů a mimo ni pomáhat s organizováním. Dík patří i Honzovi Procházkovy, za excelentní scénář a režii divadelní hry Pýcha Světostátu.

Poslední část poděkování bude patřit všem těm, kteří nám pomohli hru uskutečnit, či vytvořit herní předměty v ní. Terka a realgeek.cz nám neskutečným způsobem pomohli, když do hry dodali placky, za velice příznivé ceny. Pavlovi Šenkeříkovi, za dodání triček pro organizátory a pracanty z workshopu. Všem účastníkům workshopu, kteří zvelebili herní prostor do použitelné podoby a jako odměnu si od nás vysloužili červená budovatelská trika. Starostovi obce Dětřichov za to, že se akce mohla uskutečnit v jejich vesnici. Láďovi, obyvateli herního prostoru, za veškeré technické zázemí pro akci. Opětovný díky si vysloužil i Martušák, jakožto nejlepší prodejce triček. A nakonec velký dík patří všem dalším, kteří pro Methancity dělají spousty práce a ani se ho sami nezúčastní jako je Občan Hess z tiskařského města, tiskárna TARAN, tiskárna KIRIX, Soňa Marešová, Frýža, Jožkova rodina, Reziho mamka a Míšin otec.

CO BUDE DÁL

To nikdo neví. Věříme, že jste zvědaví na další pokračování MethanCity i další projekty. Situace je taková, že příští rok několik důležitých organizátorů odjíždí do zahračničí (až na dobu jednoho roku). Otázka, kam dál půjde MethanCity larp je proto hodně těžká.

Existuje několik scénářů. Mezi možnosti patří klasické pokračování MethanCity příští rok na jaře, pokračování v omezenějším rozsahu (méně účastníků), komornější provedení, apod. až po scénáře jako přerušení larpu na jeden rok. Co je jisté, že se podoba hry bude měnit, chceme však dále rozvíjet ty prvky, které fungují a dělají svět MethanCity takovým, jaký jej znáte. Proto se budeme věnovat důrazu na osobní příběh každého hráče, ještě propracovanější systém zápletek na míru, budeme vylepšovat i podobu skupinových příběhů, pracovat na jejich dramatičnosti a kvalitě.

Z herních mechanismů pak chceme více propojit a zakomponovat do hry systémy, které jsme letos zkoušeli (využití UISS - Univerzálního Informačního Systému Strany), propojování virtuální reality s larpovou, další vývoj sledovacích čipů a prostředků jako jsou odposlechy, monitorovací systémy apod. Budeme dále pracovat na vylepšení herní ekonomiky (množství přídělových lístků musí odpovídat nabídce a potřebě je utrácet). Zůstaneme u konceptu - vše je herní.

Z hlediska designu světa budeme pracovat na jasném vymezení pravomocí a hierarchii represivních složek ve hře.

Za organizátory Jožka, Reziel, Kuba a Vlad


Methancity larp podpořili:Článek se do této chvíle zobrazil 2087 občanům.

 

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde