24.11.2010 Oficiální zpráva protektorátu

Oficiální zpráva o výsledku oblastního plánu pro správní oblast Methaneum 71, R. V. Barnatt.
Stranické vyjádření oblastního protektora a popis událostí v důlní osadě č.3 oblasti Methaneum 71.

Po kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti.

Po podrobném průzkumu osady a okolí, zajištění bezpečnosti a popravě několika reakcionářských vlivů jsme započali s vyšetřováním ztracené vědecké výpravy profesora Shaffera. Tento vědec, vyslaný do oblasti 71, byl naposledy spatřen před několika týdny v lesích poblíž důlní osady č. 3. Podle zjištěných informací se věnoval výzkumu genetických modifikací za účelem vytvoření biologické zbraně konečného řešení (superzbraně). Po důkladném prošetření dostupných důkazů a informací byla získána část práce prof. Shaffera zpět.

Po rozsáhlém průzkumu několika kvadrantů v oblasti Methaneum 71 bylo nalezeno terénní pracoviště prof. Shaffera. Podle jasných stop bylo zřejmé, že pracoviště bylo napadeno a zlikvidováno neznámým útočníkem. Byly zjištěny další upřesňující informace o Shafferově výzkumu, nicméně profesorovo tělo, ani žádné jiné ostatky členů terénního výzkumného pracoviště na místě nebyly nalezeny. Vydal jsem rozkaz pokračovat ve výzkumu i přes neúplné informace. Podle profesorových poznámek nalezených v troskách pracoviště ovšem chyběly podstatné informace nutné pro dokončení výzkumu.

Útočná jednotka byla pověřena nalezením ostatků Shafferovy skupiny, což se ještě týž den povedlo. V masovém hrobě byla nalezena ohlodaná, znetvořená a hnijící těla protektorátních vojáků. Mezi ostatky byly identifikovány části těla samotného profesora Shaffera. Naštěstí si věrný člen strany, na jehož památku budeme navždy vzpomínat, ukryl poslední důležité informace k sobě. Nalezli jsme je v blízkosti hrobu. V tuto chvíli již bylo možné konečně zahájit práci na dokončení výzkumu a vytvoření prvního experimentálního subjektu. Naštěstí nám byla poskytnuta pomoc ze strany lékařského personálu ve vesnici, díky níž mohl pod praporem Strany ožít první exemplář supervojáka, biologicko-mechanické dílo odrážející ve své podobě sílu celého Světostátu - jediné svého druhu.

Výzkum byl dokončen a superzbraň připravena. Okolnosti výzkumu nám neumožnily zajistit kvalitní ochranu Oblastní protektorátní budovy, a tak došlo k nepředpokládanému průniku nepřátelských živlů přímo do chráněného pásma budovy. Tato skutečnost nám však umožnila okamžitě experimentovat se sestrojenou superzbraní, kterou jsme použili na bezproblémové zajištění budovy Oblastní protektury. Přestože se zbraň v poslední fázi útoku neprojevila jako stoprocentně efektivní, na vyčištění budovy a rozdrcení nepřátelských živlů její prostředky stačily. Po obnovení pořádku v místě nepokojů byly části superzbraně spolu s návodem na její výrobu odeslány do MethanCity na důkladnou analýzu. Předpokládáme, že v laboratorních podmínkách budou drobné nedostatky zbraně odstraněny a celková koncepce vylepšena. Osada byla po pročištění a důkladné prověrce lidského materiálu sanována a zaplombována pro případné další využití. Úkol byl vyhodnocen jako úspěšně splněný, podobně jako povaha celé operace OZ71.

Podepsán Reziel Valentin BarnattPo kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti. Po kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti. Po kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti. Po kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti.


Článek se do této chvíle zobrazil 1065 občanům.

 

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich